Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

 

Cerita

Anak Jawa tenan aku

Aku ora pamer lho. Dhasare aku isih bisa celathu, nulis lan mudheng basa Jawa rasane pancen isih anak Jawa. Sanajan aku wis meh seket taun neng Landa esuk-esuk nek sarapan ya sega. Nek ora sega, ora lega. Nek mangan sega sambele ora eneng rasane kosong, ora ngetan ora ngulon. Wingi Neng kutha Rotterdam eneng pasar malam. Iku saben taun dianakake neng kutha Rotterdam. Dadi aku karo bojoku menyang mrana. Mbokmenawa uga bisa methuki kanca-kanca Jawa Suriname apa kanca-kanca Jawa saka Indonesia.

Aku bungah banget nemoni Mas Sako kancaku saka Indonesia. Panjenengane tukang nggambar suryane wong-wong sing neng pasar malam kuwi. Ning wong-wong kuwi sing digambar kudu mbayar. Kandhane Mas Sako duwit pensiun kurang dadi nggambar terus kaya mbiyen kanggo nambahi duwit blanja. Kancaku tak-takoni:  “Yuswanipun sampun pinten ta Mas Sako?”. Wangsulane: “Tuju puluh empat.” Lah tuju puluh empat kok ya masih nggambar. Pancen kuwi, wong neng ndi-ndi nggolek sandhang-pangan angel, sok-sok angel banget. Kesangsaran gedhe kaya kahanane simbahku sing dimenyangake Suriname kaya kuli kontrak dening pamerintah kolonial Landa mbiyen.

Neng pasar malam kuwi neng kutha Rotterdam rame banget. Nek arep mlebu gedhong kuwi kudu mbayar. Sepuluh duwit euro wonh siji. Karo bojoku wis rong puluh euro. Durung duwit jajane. Jajane ya lemper, dadar gulung, loempiah, nasi pecel, sate ayam, sate kambing. Ombene es cendhol, es kelapa mudha. Wong Jawa nek dolan pancen seneng jajan. Sanajan neng omah wis mangan sega rong piring ning nek dolan jajane ora lali. Aku ya padha wae ngono, wong pancen anak Jawa tenan aku. Terus eneng artis-artis neng panggung padha nyanyi nembang lagu-lagu sing penak neng kuping. Lagu kaya ‘Waktu potong padi.” Terus kelingan mbiyen, cilikanku neng desaku. Nek wayah panen pari. Kuwi ora lunga saka sirah. Wis meh seket pitu ya kahanane mbiyen isih mubeng-mubeng neng sirah. Neng pasar malam kuwi neng kutha Rotterdam ya mlaku-mlaku mubeng-mubeng, ndelok iki ndelok iku, gagasane uga ngetan-ngulon, ngalor-ngidul terus, ora eneng watese. Pancen anak Jawa kuwi kelingan kahanane mbiyen isih cilik neng desa. “Piye dhik, kabare?” Pethuk kanca liya sing isih rada nom. “Ya, waras aku, kowe piye?” “Wis tilik desamu mbiyen?” “ Ya, rong sasi meneh aku menyang Suriname, tilik desaku Tamansari.” “ O, ya nyangoni slamet, ya uga kirim slamet marang sedulurmu neng Tamansari. Aja lali lho nek bali nggawa nagasari saka Tamansari.”
“ Ya, ya…”

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand