Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Ngenteni angin

Panase nylenget banget. Awan-awan tak-kira jam sentengah rolas. Dina Setu dadi anak-anak padha prei, ora usah menyang sekolah. Bener banget sebabe hawane puwanas banget, mangsa ketiga. Uripe neng desaku Bakkie, Suriname, rada males. Sawangane kabeh neng desa kuwi kringeten. Ora ana angin sribit-sribit blas. Padha ngenteni angin ben rada silir. Sing wong tani arep mangkat kerja malah nggolek tebu kanggo nelesi gorokane. Katon anak-anak neng kadohan padha dolanan. Eneng sing jerit-jerit barang. Ora penak neng kuping nek panase nylenget kaya ngene kuwi.

Ibu mau esuk wis masak. Njangan bening labu, nggoreng tempe karo nyambel trasi. Acara nyambel trasi kuwi ya wis saben dinane ora lali. Lah piye ya pancen wong Jawa kuwi nek mangan sega ora eneng sambele trasi rasane ora enak. Awake dhewe lungguhan neng ngisore wit pelem. Ngiyup, ngisis penak, ora kepanasen. Ning ya kuwi kabeh uga ngenteni angine. Eneng sing singsot nyeluki angin. Suwit, suuwiit, suuuwiiit… abane kaya manuk suwit, hehehe. Lah kabeh padha ngenteni angin. Apa angine ya nggawa duwit? Nek pengin dompete kandel ya kudu kerja. Uripe wong tani jan nelangsa banget. Sok-sok kangelan olehe nggolek duwit. Awan-awan arep kerja ning hawana kok ya puwanas banget kuwi lho. Malah ngumpul lungguhan neng ngisore wit pelem ngenteni angin. Lho kae eneng tangga tua kok mlaku neng dalan. Bade dhateng pundi mbah? Mangga pinarak. Ya, le mbae iki arep tuku gula. Panas-panas arep ngolak seger. Mangga mriki kemawon mbah mangke panjenengan kula tumbaske gula. Mbah tangga terus melu ngumpul lungguhan neng ngisore wit pelem. Terus anake sing mbarep dikon tuku gula kanggo mbah tangga.

Ya kaya ngono uripe wong desaku mbiyen. Seneng padha ngrewangi wong tua. Kok durung teka ya angine. Mbokmenawa saksribitan wae wis menakake awak. Sepisan meneh le singsot nyeluk angin. Suwit, suuwiit, suuuwiiit… Nek angine krungu suarane singsot kuwi mesthi ya gelem teka. Nek ora gelem teka mengko tak-seret. Hehehe… Nulis cerita iki karo nguyu dhewekan. Sebabe esuk-esuk mruput nulis cerita iki kelingan kahanane ing desaku mbiyen. Bojoke isih turu. Ya ben wingi dheweke kerja nganti peteng, saiki ben menake awak. Mengko tak-jak dolan neng mol gedhe. Tak-tukokne sepatu anyar. Aku gemati lho. Neng Landa kene ora usah ngenteni angin. Neng Landa kene saben dina angine teka-lunga, ora usah singsot-singsot. Ning ya kuwi, angine ora nggawa duwit uga.

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand