Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Mbeleh pitik

Esuk-esuk wis mruput neng kandhange pitik neng jejere omahe wong tuwaku. Nggolek sing lemu le kanggo wong akeh. Aku mbiyen diwarahi simbahlu ngingu pitik. Aku kira-kira duwe umur sangang taun wis duwe pitik patang puluh. Pitikku terus tak-dol, orah kabeh, kanggo tuku kathok dianggo menyang sekolah. Nek awake DHEWE kepingin mangan iwak pitik terus mbeleh pitike awake dhewe. Ora kaya jaman saiki tuku iwak pitik neng supermarket. Uga awake dhewe nandur sayur-sayuran lan liya-liyane. Kangkung, labu, kimpul, tela, waluh. Neng latar eneng wit-witan kembang turi putih lan abang. Iku nek diosreng-osreng karo trasi uwenake ora eneng watese. Segane sakpiring mbokmenawa kurang. Mangan terus nganti kemlakaren. Lara wetenge. Lah durung iwak pitike. Isih diolah simbah.

Iku simabah olah-olah isih carane wong Jawa Indonesia. Sebabe simbahku asal-usule saka Jawa Tengah, Indonesia. Saka desa Banyuweneng. Ora adoh saka Yogyakarta. Mendah enake iwak pitike mengko. Aku duwe limang taun simbah lanang wis nilar donya. Aku rada kelingan, Panjenengane seneng nganggo kathok komprang ireng karo kaos kotang putih. Simbahku lanang asal-usule saka Madiun, Indonesia. Simbahku lanang seneng ura-ura.

Mbiyen rame tenan neng desaku neng Suriname. Saiki neng Landa olehe ngenteni srengenge wae setengah taun. Ning ya rame uga. Kancane Jawa akeh. Akeh sing ya isih padha nguri-uri budaya Jawa. Aku neng Landa kene aku mbiyen duwe grup gamelan. Aku sing panjak kendhang. Saben dina Setu awake dhewe latihan. Nyenengake lho lan rame uga. Terus masak bebarengan, lawuhe iwak pitik. Ning ora mbeleh dhewe. Tuku neng supermarket. Terus ethok-ethok mbeleh pitik terus dibubuti kaya jaman mbiyen neng desa neng Suriname. Saiki grup gamelan kuwi wis bubar ora kumpulan meneh. Ning diterusake dening kanca-kanca liya. Awake dhewe mundur sethihik supaya kanca-kanca liya uga bisa latihan nabuh gamelan. Ya isih rame, ya masak bebarengan, ya ethok-ethoke  mbeleh pitik. Jan rame tenan kaya swarane pitik-pitik neng kandhange mbiyen neng desaku.

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand