Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Mengko nglencer neng pasar

Esuk-esuk lawange omahku tak-bukak. Welah dhalah, uwademe kaya es temenan. Ya kaya ngono rasane neng Landa. Lah ya kok krasan manggon neng Landa. Lah ya piye, iku nasibe manungsa. Nggolek sandhang-pangan neng endi-endi pancen angel. Dhasare kok bisa manggon neng Landa kuwi piye. Dhasare mbiyen mung arep sinau. Bubar iku terus terus bali mulih neng Suriname. Sebabe aku anake wong Jawa lair Suriname. Ning neng penggalihe iku isih tetep Jawa. Ora lali asal-usule. Simbahku dimenyangake Suriname mbiyen kaya kuli kontrak. Kapeksa, dikon kerja neng kabudidayan tebu, kopi lan kakao. Sing ngrumati aku mbiyen ya simbahku wadon, ibune ibuku. Simbahku wadon asli saka Banyuweneng, desa ora adoh saka Yogyakarta, Indonesia. Aku mbiyen nampa pasinaon basa Jawa lan basa Indonesia ya saka simbahku wadon. Aku ora lali panjenengane. Mulih sekolah diosreng-osrengke kembang turi, uwenake ora ana watese. Kelingan aku lho. Neng Landa kene ora ana kembang turi. Kembang ayu-ayu ya akeh, ning kembang turi ora ana.

Mengko arep nglencer neng pasar. Arep tuku dadar gulung. Apa neng Landa ana dadar gulung? Neng pasar ora ana. Mung neng pikiran menyang pasar tuku dadar gulung. Nek kenthang goreng ya eneng, akeh banget. Iwak laut goreng kemripis ya eneng, ning dadar gulung ora eneng. Aku wong Jawa kepingen mangan dadar gulung. Mengko nari bojoku nggawe dadar gulung. Aku nek dina Setu esuk-esuk ya mruput ngliwet. Nek dina Setu jam wolu esuk sarapan sega. Lah ya piye, aku wong Jawa wis patang puluh taun manggon neng Landa, kok ya ora doyan roti Landa. Nek oara ana sega, sirahe mumet. Sakdurunge mbudal menyang pasar aku wis sarapan sega. Lawuhe iwak pitik goreng, sambel trasi karo lalap ketimun. Kentekan iwak asin, dadi aku mau mruput nggoreng iwak pitik. Saiki wetengku wareg tenan, mengko nek nglencer neng pasar wis lega penak rasane… hehehe!!!

 

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand