Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Saben minggu ana dina Setu

Piye sedulur, kabare?  Aku nulis cerita iki neng negara Landa jam 10:34 esuk. Wis padhang, sebabe srengengene wis mringis. Embuh mringise sedina terus  apa mung sak-jam. Nanging nek tak-delok neng jaba sawangane rasane hawa isik adhem neng kulite bocah desa Jawa. Mau esuk aku tangi jam wolu. Rada males ing dina Setu iki. Wingi dolan-dolan neng mall gedhe ing kutha Rotterdam meh ora krasa duwe sikil. Kesele ora eram banget. Ya, nek duwe bojo kudu melu neng mall gedhe. Mlebu-metu, mlebu-metu ora tuku apa-apa. Aku sing ora tuku apa-apa. Lha bojoku nggawa dompet gedhe kandel isine saka omah. Tuku iki, tuku iku, tuku kuwi. Aka ora, iki ora, iku ora, kuwi ya ora. Mung mesem wae. Akeh wong lanang ing dina iki padha mesem. Mesam-mesem wae ora ana regane. Akeh banget meseme, ora usah tuku. Gawe dhewe, mesam-mesem, gampang banget. Lha saiki dina Setu aku mau jam sanga wis ngliwet. Olah-olah terong karo urang. Tak-sawang kok kurang teronge. Terus nggoreng iwak pitik. Neng Landa iwak pitik akeh. Ngiwa pitik, nengen pitik. Mundur pitik, maju ya pitik. Mengko nyambel sing pedhes. Iku mau bojoku tak-kon nulung tuku lombok. Kentekan lombok. Wong wong Jawa sanajan neng manca negara ning nek ora nymbel rasane sega kuwi ora enak. Aku ya wis ngombe wedang teh sing anget-anget. Lha ya wis pensiun lan dina Setu sisan, ya menake awake wae. Mengko klenceran neng mall cilik. Mesam-mesem meneh, orah usah nggawa dompet. Aku duwe dompet, ya uga ana isine. Nek dina Setu isine esem akeh. Kanggo masem-mesem mengko neng mall cilik. Akeh wong wadon –ayu-ayu lho nek dina Setu ing mall cilik. Ning wong ayu-ayu Landha. Wong Jawa mung bojoku thok,bojoku ya ayu lho. Ora ana wong Jawa akeh sing manggon neng jejere mall cilik kuwi. Mung awake dhewe, bojoku karo aku. Aku seneng dina Setu, malah seneng nek hawane rada anget-anget sethithik. Ngenteni mangsa panas. Neng Landa mung telung sasi hawane panas penak. Wis ya sedulur,cukup semene wae. Iki aku ngoceh kanggo nglipur penggalihe karo menake sirahe, penak neng dina Setu. Suk maneh ya…

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand