Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Lawuhe iwak asin goreng

Mendunge saka wetan. Mendung ireng, mendung putih. Wayah rendheng, mengko udan deres. Kae lho swarane saka wetan. Medeni tenan. Ning ya iku, iki wayah rejeki. Sawahe dibabati, diresiki kanggo nandur pari. Bibite wis ayu-ayu ijo.

Tanggane esuk-esuk wis padha teka. Loro, nem, sepuluh, rolas cacahe ing dina iki ngrewangi nyambut gawe neng nggone sawahe wong tuwaku, sambatan. Carane desa mbiyen iku mengkono. Padha nulungi tanggane. Udane wis rada deres. Jam wolu esuk tanggane wis padha mbabati suket neng sawahe wong tuwaku. Ibu-ibu rewang masak. Masak sega, lha wong desa dhahare ya sega. Lawuhe apa ya? Takkira iwak teles terus digoreng olehe sing mancing wingi. Terus ditambahi sayur-sayuran lan sambele brambang bawang ora lali wis dicepakke. Wedange teh karo gula sing akeh. Wong Jawa nek nggombe wedang teh ora legi omnonge rasane ora enak. Sing nom, anak-anake terus melu ngombe wedang sing legi kuwi. Cerete wis uga dicepakke. Cerete gedhe banget. Kiria-kira wedange kanggo wong rong puluh. Udane wis ora deres, mbokmenawa mengko derese bali maneh. Wis jam sewelas. Tanggane isik padha mbabati sawahe wong tuwaku karo nembang. Wah, jan rame banget. Nyenengke padha wong desa padha rukunan. Nguri-uri adat gotong royong. Neng Landa jaman saiki nek eneng wong duwe gawe ya kaya mengkono. Sambatan uga. Ning ya ana bedane, ora kaya neng desa mbiyen. Dhahare neng kene sega kuning, sega putih, sega gurih, iwak pitik, iwak sapi, sayur, sambel goreng kenthang, sambel goreng endhog, bakmi goreng. Ngladeni wong rewang sambatan neng Landha ngosongi dompete. Bar ik terus sambat. Neng desa kaya mbiyen wae, wong sing padha sambatan iku wong nrima. Lawuh iwak asin goreng ya padha nrima. Sing wigati bisa nulungi tanggane. Mengko nek jam rolas padha bubar olehe mbabati sawahe wong tuwaku. Bareng babat terus padha dhahar. Ya uga nyenengake olehe dhahar. Rame nyrita dhek wingi. Matur nuwun pak, dipunrencangi mbabati sawah. Inggih, sami-sami benjing panjenengan kula rencangi malih yen panen pantun. Sapa ta ora seneng acara kuwi. Wong Jawa tenan kuwi padha njawani. Hehehe… Aku terus mikir ya, neng Landha apa ana tangga-tangga sing padha gelem melu sambatan nggolek duwit ero. Mengko tak-masakke sega lawuhe iwak asin goreng karo sambel trasi. Mendah enake... duwit ero akeh.

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand