Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Ngimpi nyleneh-nyleneh

Mau esuk aku tangi turu njenggirat kaged. Dhasare aku ngimpi brangkat menyang Indonesia, Tanah Jawa, Jawa Tengah. Tilik sedulur neng kana. Wong Jawa mbiyen dimenyangake neng Suriname kapeksa dikon kerja neneg kabudidayan tebu, kopi, lan kakao. Kira-kira ana kabudidayan rong ewu jamane Suriname di jajahi wong Landa. Jan kurang ajar wong Landa mbiyen. Wong Jawa kuwi asal-usule saka desa-desa neng Jawa Tengah. Dadi aku ngimpi blusak-blusuk neng desa-desa kuwi. Uga terus mblusuk neng kutha Solo methuki putri Solo, sing mripate kaya lintang kelap-kelip neng petengan, lembehane kaya blarak sempal. Uga terus neng kutha Semarang. Simbahku mbiyen dikapalake saka palabuhan kutha iku. Aku ngerti nek neng kutha kuwi ana gedhong sing diarani Lawang Sewu. Critane gedhong kuwi medeni, nek mbengi ana dimar kelap-kelip, ning neng gedhong kono wis ora ana listrik. Lha apa sing kelap-kelip kuwi. Lha ya, lha ngimpi kok ya mblusak-mblusuk kaya mengkono kuwi. Aku nulis cerita iki awaku mrindang-mrinding wae. Sakjane ya kepingin menyang Indonesia tenan. Kepingin neng Yogyakarta neng dalan Malioboro. Jajan jajan neng kono. Nasi pecel, mendah enake. Ngicipi kuliner neng kono. Kapan ya bisa keturutan? Kepingin weruh pagelaran wayang kulit. Methuki Petruk, Gareng lan Semar. Kakang Semar mbiyen neng desaku neng Suriname ya kancaku. Mung pethuk nek ana tontonan. Terus atiku bungah sebabe weruh kakang Semar meneh. Panjenengane lucu banget. Wong sedih padha malih ayem meneh. Lha saiki aku manggon neng Landa wis pirang-pirang taun malah ngadohi kakang Semar neng desaku neng Suriname. Kakang Semar nek neng Landa mesthi kadhemen. Terus tak-suguhi wedang kopi sing anget banget. Lho saiki aku njenggirat kaged meneh, sebabe aku sing nyruput wedang kopi anget banget kuwi.

 

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand