Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Mengko arep blanja

Wong urip kuwi neng ndi-ndi kudu mangan saben dina. Yen ora mangan kaliren. Wetenge kluthak-kluthuk. Swarane kaya nabuh lesung wae. Nek neng Suriname apa neng Indonesia hawane anget. Nek menyang pasar arep blanja rasane penak. Neng negara Landa durung apa-apa sirahe wis mumet. Hawane adhem. Jam wolu esuk isih peteng. Srengengene lali tangi, turu terus. Mbokmenawa jam loro awan srengengene mringis sedhilut. Mung sak-jam terus tutu maneh. Males kuwi srengengene. Nanging ya kuwi wong urip kudu blanja. Piye dompete? Isih ana isine apa orak? Tanggal 20 Pebruari 2016 durung gajian maneh. Ngenteni duwite sasi Pebruari. Duwite Januari wis entek. Ya mengko blanja ya sakenenge neng njero dompet. Ya menyang bank ta, neng kono kuwi duwite akeh. Ya tilik liwat internet. Owala duwe bank ning bangku, ora bank duwit. Tuku apa mengko ya. Tuku lawuh, iwak sapi durung ana sakkilo duwite wis meh rong kilo. Nggawa dompete dipikul. Duwit rong kilo iku abot. Dadi sapa sing sugih kaboten duwit. Mlakune mbungkuk, suwe-suwe terus bungkruh. Mengko iwak sapi ditambahi sayuran. Sayuran Landa ora ana rasane. Tuku gambas wae, enak. Mbiyen nek neng desaku njaluk nggone tanggane. Mbah dikon ibu njaluk gambas. Iki mbahe mung duwe labu, gambase wis entek. Neng Landa tuku gambas neng toko sing adol panganan tropis, panganan Jawa. Lha piye, adoh saka omah pirang-pirang taun. Ning mangane ya isih Jawa. Nek ora Jawa ora mantep.

 

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand