Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Duwe gawe

Mbiyen neng desaku neng Suriname jan rame tenan nek eneng wong duwe gawe. Luwih akeh eneng kawinan lan sunatan. Cilikanku cacahe sing manggon neng desaku kira-kira patang atus. Iku tus desa Jawa, ning neng pinggiran desa kuwi ana bangsa liya. Ya padha urip bebarengan karo wong Jawa. Lah uga eneng kawinan kulawarga Hindustani malah nanggap wayang kulit. Lah kuwi tak-arani urip bebarengan karo bangsa liya tentrem ayem uga gotong-royong, tresna lan rukun.

Wong Jawa padha seneng nek eneng tangga duwe gawe. Sakdurunge dina pesta gedhe seminggu wis lek-lekan. Tanggane kabeh padha teka-lunga. Suguhane ya wedang teh saka ceret. Eneng camilan jadah, wajik, lapis, kemplang, gethuk. Terus sing bisa padha ngoceh ngoceh jamane mbiyen. Sedulur-sedulur sing saka Jawa, Indonesia nyerita kahanane mbiyen olehe manggon neng desa-desa neng Tanah Jawa. Sawangane nek tak-rungokake kahanane desa kuwi padha karon desaku neng Suriname. Aku sok-sok ya kangen kahanane mbiyen neng desaku. Neng Landa kene uripe kurang rukun, kurang tresna lan kurang gotong-royong. Nek eneng wong duwe gawe neng desaku mbiyen wong akeh sing padha rewang. Ibu-ibu esuk-esuk wis padha teka. Sing duwe gawe direwangi dening kanca-kanca lanang nggawe gapura uga tarub. Mbeleh pitik kanggo dhahar wong sing padha rewang. Lah kanggo pesta gedhe kuwi mbeleh sapi. Lah dhayohe mengko neng dina pesta gedhe kuwi disuguhi dhaharan sega karo iwak sapi utawa iwak pitik. Diladeni dening cah nom-nom sing diarani sinoman. Jan nyenengake tenan. Acara kuwi jaman saiki neng Suriname ya wis meh arep ilang. Trenyuh neng penggalih. Sedhih neng sirah. Wis ora kaya jaman cilikanku mbiyen. Neng Landa kene maneh, hawane setengah taun kliwat adhem wae. Lah olehe nggawe tarub kuwi ya piye. Wong ora eneng papane. Neng desaku mbiyen latare amba-amba. Tarube ya uga amb-amba. Lah dhayohe akeh. Padha nyumbang ing dina pesta gedhe. Terus sing nyumbang kuwi asmane dicatheti neng buku. Dhasare mbesuk nek dhayohe uga duwe gawe bisa dibalesi sumbangan. Tontonane ing dina pesta gedhe kuwi ya wayang kulit, ledhekan apa ludrugan  Mbiyen sedulurku duwe grup ludrug sing diarane Mulya Utama. Lah sedulurku akeh sing dadi panjak-panjak. Pamanku, siwaku, ponakan-ponakan. Rame lho. Nyenengake banget. Aku ya bisa ngendhang kaya bapakku mbiyen. Ning saiki arang-arang aku ngendhang. Wis tak-pasrahake sing nom. Ben budayane Jawa ora luntur, ora ilang. Ning olehe duwe gawe kaya mbiyen wis ora eneng kintir lunga ora bali maneh.

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand