Overzicht  Overview

 

Bebuka lan Redaksi  Diaspora Jawa Sakdonya 

Ngumpulke Balung Pisah (NBP) > Komite Organisasi NBP NBP 1/2014 NBP 2/2015 NBP 3/2017

Afrika Kidul  Australia  Brunei Darussalam  Guyana Prancis  Indonesia  Kaledonia Anyar 

Kapuloan Kokos  Landa  Madagaskar    Malaysia  Meksiko  Singapura  Sri Lanka  Suriname  Thailand  Vietnam

BanyuMili Jawa Suriname

 

 

 

BanyuMili Jawa Suriname
Informasi sejarah, basa lan budaya

 

Isine kaca-kaca BanyuMili
Jawa Suriname

Karangan

Sangsarané simbah

Cerita

Anak Jawa tenan aku
Ngenteni angin
Mbeleh pitik
Mengko nlencer neng pasar
Saben minggu ana dina Setu
Lawuhe iwak asin
Ngimpi nyleneh
Mengko arep blanja
Duwe gawe
Seger banget wedange

Geguritan

Atur panuwun
Surya

Situsweb

www.diasporajawa.net
www.javanenvansuriname.info
www.javanenindiaspora.net
www.surinamersindiaspora.net
www.javaansleren.mobi

Balik neng...

Kaca Bebuka

Cerita

Seger banget wedange

Kabeh wis padha tangi. Jam lima esuk. Bapak, ibu, adhikku loro lan aku dhewe. Kriyap-kriyip mripate. Raup apa adus. Padusane neng jaba ora kaya jaman saiki neng njero omah. Ibune wis mruput masak sega, nggoreng iwak asin karo nyambel trasi. Anake sing arep budhal sekolah ing jaman mbiyen ora tau sarapan. Disangoni duwit patang sen, limang sen. Kanggo jajan neng nggone sekolahan. Ana wong tuwa simbah-simbah neng kono adol pecel, gandhos, lapis lan liya-liyane. Saksen wis sampe kanggo gandhos loro. Ning gandhose cili-cilik. Kaya endhok manuk. Wetenge cah cilik gelis wareg. Ya iku panganane bocah-bocah sekolah jamanku mbiyen. Bedane karo jaman saiki ya uga kaya mengkene. Jaman mbiyen awake dhewe ora duwe sepatu. Bapa-ibu ora duwe dhuwit kanggo tuku sepatu. Dadi menyang sekolah ya ora nganggo sepatu. Lha sapa sing nganggo seaptu. Meh bocah desa kabeh ora nganggo sepatu. Mung siji-loro sing wong tuwane rada sugih nganggo sepatu.

Esuke wis krasa panas. Srengengene wis mringis. Iki mengko panas terus apa arep udan. Durung wayah rendheng ya ora udan ta, ya. Sekolahane adoh banget, meh telung kilometer. Dalane nek wayah ketiga rasane puanas banget neng sikil. Terus nggoleki nggon suket-suketan. Nek wayah rendheng payungan godhong gedhang. Teka sekolahan teles klebes. Ning klambine lan kathoke gelis garing maneh. Jan ya sangsara tenan jaman mbiyen. Dadi awake dhewe olehe nampa pasinaon kudu ditemenake. Besuk bisa dadi pangkat. Nek kerja orah usa neng kebon, neng kantor wae penak. Orah kepanasen, ora kudanan. Orah usah babat lan macul.

Ya pancen kaya ngono.Wis dadi dewasa aku ora usah macul. Malah manggon neng manca negara sisan. Ngadohi desaku, lunga saka desaku. Lha saiki wis pensiun malah kelingan jamane desaku mbiyen. Pengin macul. Lha wis kerek kok ya pengin macul. Kanggo apa? Arep nandur tela apa piye? Ora wae, dipenake wae, tuku tela neng supermarket wae. Terus digoreng, nggawe wedang teh, methongkrong neng tengah-tengah lawang, nyangga piring isine tela ngoreng, wedange teh neng sebelahe. Ya wis kaya neng desaku mbiyen. Apa aku iki nglamun apa piye… Sssruuupuuut, seger banget wedange!!!

 

 

 

Kolofon

Disain situsweb, disain grafis, research lan
redaksi basa Jawa, Landa lan Inggris dening
bocah desa, Suriname

Urunan

Situs portal www.diasporajawa.net iki urunane
BanyuMili Jawa Suriname sing nggarap babagan sejarah, basa lan budaya Jawa Suriname liwat
situsweb www.javanenvansuriname.info.
Actifitas iku diwiwiti ing taun 1990 bebarengan karo adegane Sana Budaya ing Paramaribo, Suriname.

Bocah desa, Suriname
Reinier Kromopawiro

 

Overzicht
Overview

Kaca Bebuka
Ngumpulke Balung Pisah
Javanese Diaspora Event

BanyuMili Jawa Suriname

Diaspora Jawa Sakdonya
Afrika Kidul
Australia
Brunei Darussalam
Guyana Prancis
Indonesia
Kaledonia Anyar
Landa
Madagaskar
Malaysia
Meksiko
Singapura
Sri Lanka
Suriname
Thailand